18k Gold | Hair Elastic Bangle

18k Gold | Hair Elastic Bangle

¥6,600